SEO je ako každá iná oblasť nášho života, opradené mýtmi a mylnými predstavami. Tie sa zvyčajne sa rodia z nevedomosti, strachu alebo zo snahy dosiahnutia rýchlych výsledkov. Je to podobné ako s diétou – „úplne vylúčite jedlo, a jete iba nejakú divnú zeleninu trikrát denne“. Áno, môžete schudnúť. Ale vydrží vám to? Budete s týmto procesom spokojní?

je seo podvod

Podobný scenár sa opakuje aj v oblasti SEO optimalizácie. Ľudia sa zvyknú spoliehať na tie najrýchlejšie metódy. Je to preto, že život je príliš krátky? Kto už len potrebuje všetky tieto dlhodobé výsledky? Čo s istotou potrebujeme je efektívny výsledok. Okrem toho, zo škody spôsobenej rýchlou SEO kampaňou, založenej na všeobecných mylných predstavách, budete potrebovať oveľa viac času na nápravu. Odporúča sa preto postupovať na základe dobre premyslených SEO postupov. Avšak, zatiaľ čo ľudia sa stále uprednostňujú rýchle výsledky bez akýchkoľvek znalostí, tieto mýty nikdy nezaniknú. Potrebujete o nich vedieť minimálne na to, aby ste ich rozpoznali a veľmi opatrne s nimi zaobchádzali. Poznanie je moc. Dôkladné vedomosti sú nezničiteľné! Zostavili sme zoznam najpopulárnejších mýtov (ktoré tvoria pekné číslo 13) a pokúsili sme sa ich odhaliť raz a navždy (alebo aspoň na nejaký čas).   RankBrain, sémantické vyhľadávanie, AMP a mobile first patria medzi top buzzové slová za posledných dvanásť mesiacov. Google algoritmy Penguin a Panda sa stali inteligentnejšími, pričom sú už teraz súčasťou základného algoritmu. Takže, aby sme vám pomohli ostať v obraze a zrevidovať vaše SEO zručnosti, čítajte ďalej.

 

1. SEO je podvod

Mýtus
Sľúbili, že vás dostanú na vrchol SERP rebríčka za 50 USD mesačne, ale nikdy sa to nestalo. Takže všetko, čo sa nazýva SEO, je jedna veľká lož a každý, kto ponúka SEO služby, je zlodej.

Pravda
Dobre viete, že jedna osoba necharakterizuje celý národ. Podobne je to s podvodnou činnosť, ktorá sa nevzťahuje na celú oblasť činností. Niekto naletí na veľké sľuby a nízke ceny, ale musíte si uvedomiť, že všetko má svoju cenu (ako aj svoje cenové rozpätie!) Keď vám niekto sľúbi, že vás naučí hovoriť cudzím jazykom za jeden mesiac, je zrejmé, že toho nikdy nedosiahnete (pokiaľ nie ste génius). To isté platí aj tu. SEO potrebuje čas k tomu, aby ste ním dosiahli merateľných výsledkov. Ide o prebiehajúci proces, ktorý vyžaduje čas, veľa úsilia alebo nejakú pomoc špecialistu. Takže ak ste vyskúšali SEO a po niekoľkých týždňoch nevidíte žiadne výsledky, alebo ak ste použili služby podvodných firiem, ktoré tvrdili, že Google algoritmus je ich kamarát – potom v podstate nemáte právo tvrdiť, že ide o podvod. Jednoducho v tomto prípade nejde o žiadne SEO.

Riešenie
V tomto bode prosím akceptujte, že SEO nie je podvod. Namiesto toho sa zamerajte na vytváranie skvelého obsahu, pridávanie kvalitných odkazov, formátovanie vašej stránky atď. SEO PowerSuite je program, ktorý vám pri tom pomôže. Bola by veľká škoda, keby neúprosné SEO úsilie mnohých vyšlo nazmar a keby bolo vyhlásené za podvod. Existuje dokonca pracovný postup pre vytvorenie úspešnej SEO kampane. Vyskúšajte ho a až potom môžete hovoriť.

seo podvod

2. SEO je nezmysel

Mýtus
Ak niečo hľadáte na Google, po kliknutí na výsledok dostanete text plný kľúčových slov, duplicitný obsah a podozrivé odkazy, ktoré vás presmerujú na zvláštne miesta. Ak je toto všetko, čo možno dosiahnuť pomocou SEO, potom môžete byť tak trochu zmetený.

Pravda
Je zábavné, ako ľudia reagujú, keď hovorím, že pracujem v SEO. Vidím v ich očiach záblesk poznania: „Ach, všade samé kľúčové slová!“ Toto je zrejme to, čo robí celá SEO komunita. Je úžasné, ako je táto stigma hlboko zakorenená v mysli ľudí. Pravdou je, že v minulosti to tak skutočne fungovalo. Od tej doby však algoritmy vyhľadávacích nástrojov prešli dlhou cestou. K tomu čomu sa dostávame je fakt, že všetky tu opísané SEO techniky dávajú vyniknúť svojej silnej a zároveň temnej stránke

Pozitívna stránka

 • Relevantný obsah
 • Ľahko vyhľadateľné kľúčové slová
 • Relevantné linky a odkazy
 • Štandardy kompatibilné s HTML
 • Dobre štruktúrovaný obsah a bezchybná gramatika

Negatívna stránka

 • Duplicitný obsah
 • Priveľa kľúčových slov
 • Tisíce nevyžiadaných odkazov z linkových fariem
 • Zlé HTML
 • Automaticky generovaný obsah so zlou gramatikou a nelogickou štruktúrou

Riešenie
SEO sa klasifikuje na techniky, ktoré vyhľadávače odporúčajú na vylepšenie svojej pozície (tzv. White hat SEO) a techniky, ktoré zakazujú (Black hat SEO). Vyhľadávače sa snažia Black hat SEO zamedzovať postupnými úpravami svojho algoritmu i manuálnymi penalizáciami webov. Nasadenie stratégie White hat SEO je síce časovo náročnejšie, z dlhodobého hľadiska však prináša výsledky. Nasledujúci zoznam je o tom, čo možno dobrým SEO dosiahnuť. Ide o veci, ktoré musíte urobiť k tomu, aby ste svoje web stránky optimalizovali z rôznych uhlov a ťažili tak z mnohých výhod:

 • Vytváranie obsahu založeného na reverznom inžinierstve potrieb používateľov
 • Sprístupnenie obsahu používateľom a vyhľadávacím nástrojom
 • Logické štruktúrovanie dát
 • Zvýšenie výkonnosti webových stránok (rýchlosť, štruktúra stránok, odkazy atď.)
 • Sociálna angažovanosť
 • Zacielenie na cieľové publikum
 • Mobile friendly web

3. Google je vo vojne so SEO

Mýtus
Bez ohľadu na to, čo s vašimi webovými stránkami robíte, Google využíva nových taktík k tomu, aby vyšli všetky vaše snahy na zmar. Jedného dňa si vychutnávate vysokých pozícií a ďalší deň sa môže vaše hodnotenie nachádzať na bode mrazu. Google je preto so SEO vo vojne.

google vs seo

Pravda
Niekedy sa može zdať, že Google akoby robil všetko preto, aby zbavil SEO akéhokoľvek zmyslu. Takto to samozrejme vôbec nie je. Spoločnosť Google iba rozmýšľa spôsobom, aby boli jeho užívatelia čo najspokojnejší. Takže jediným tŕňom v oku sú manipulačné SEO praktiky, ktorých cieľom je umelo zvyšovať pozície vo výsledkoch vyhľadávania. V opačnom prípade spoločnosť Google SEO určite podporuje.

 • Spoločnosť Google uvádza, že SEO môže potenciálne zlepšiť hodnotu vašej stránky. Okrem toho, ak si objednáte služby niektorej zo SEO agentúr výrazne ušetríte svoj drahocenný čas. Spoločnosť Google dokonca radí: Ak premýšľate o tom, že si najmete SEO odborníka, čím skôr tak spravíte, tým lepšie.
 • Spoločnosť Google zverejnila svojho vlastného sprievodcu s názvom SEO Starter. Ide o to trochu zastarané techniky, ktorých cieľom je povzbudzovať ľudí, aby sa o SEO techniky minimálne zaujímali.

Riešenie

Po prvé. Raz a navždy treba rozlišovať medzi tvrdou prácou SEO odborníkov a manipulačnými SEO praktikami.

Po druhé. Ak by sme presne vedeli, ako funguje vyhľadávací nástroj algos, užívateľská skúsenosť na webe by bola vážne ohrozená, kvôli množstvo nekalých praktik Black hat SEO.

Po tretie. Na každý jed existuje protilátka. Ak vaše hodnotenie klesne vďaka novým taktikám od spoločnosti Google, nakoniec aj tak určite zistíte, čo sa stalo a ako sa s tým vyrovnať. Panika v tomto smere nie je vôbec namieste. Vďaka minimálnemu úsiliu založenom na White hat SEO, môžete získať svoje pozície späť.

4. Jednorazové SEO postačuje

Mýtus
Spustili ste kampaň, ktorá buď nepriniesla žiadne výsledky (a nemáte záujem pokračovať ďalej, pretože je to podľa vás zbytočné), alebo priniesla dobré výsledky (a nemáte záujem pokračovať ďalej, nakoľko ste so súčasným stavom spokojný). Bez ohľadu na výsledok ste dospeli k názoru, že všetko trvá príliš dlho.

Pravda
V prípade, že vám rýchla SEO kampaň nepriniesla žiadne výsledky, nezabudnite prosím na to, čo sme si povedali vyššie: SEO vyžaduje dlhší čas k tomu, aby ste sa mohli tešiť z prvých výsledkov.

Pokiaľ ide o jednorazové SEO kampane, všetko má tendenciu k chaosu. A chaos sa dáva do poriadku iba v rámci vesmíru. Inými slovami, bez trvalého zlepšovania a zásahov, začne všetko degradovať. Takže ak nastavíte svoje webové stránky už na začiatku zle, tu je zoznam toho, čomu budete čeliť:

 • nefunkčné URL odkazy
 • zastaraný obsah
 • náskok konkurencie
 • nový algoritmus pracujúci vo váš neprospech
 • nové možnosti v rámci SERP

Riešenie
Pomocou služby Google Analytics môžete skontrolovať faktory interakcie (napríklad mieru odchodov, MP, trvanie relácie, noví návštevníci, počet navštívených stránok atď.). Ak je hodnota týchto metrík nižšia než priemer, znamená to, že používatelia nie sú s vašou webovou stránkou úplne spokojní alebo ju jednoducho nedokážu nájsť.

Na pravidelný monitoring hore uvedených údajov je vhodný program SEO PowerSuite Rank Tracker:

 1. Spustite Rank Tracker a vytvorte projekt pre svoje stránky.
 2. Kliknutím na Check Rankings aktualizujte pozície vašej lokality vo vašom cieľovom vyhľadávači. Po skontrolovaní všetkých pozícií sa zobrazí hodnota rozdiel vypočítaná tak, aby odrážala váš pokrok v hodnotení.
 3. Výsledok uvidíte aj vo forme grafu, aby ste získali vizuálnu predstavu o vašom progrese meniacom sa v závislosti na čase.

poziciek klucovych slov serp

Ak si myslíte, že spoločnosť Google automaticky zvýhodní tie stránky, ktoré považujete za dôležité – ste naozaj veľkým optimistom. Vyhľadávačom s tým treba pomôcť podsunutím niekoľkých technických záchytných bodov. Môžete napríklad aktualizovať súbor robot.txt, úplne izolovať nepodstatné stránky a zbaviť sa duplicitného obsahu. Všetky tieto možnosti sú k dispozícii v nástroji WebSite Auditor spoločnosti SEO PowerSuite.

 

5. Budovanie odkazov je nebezpečné

V spoločnosti Google nie sú z budovania odkazov príliš nadšení. Po slovách Johna Muellera zo spoločnosti Google, nebude svet už nikdy taký istý ako predtým. Podľa neho je totiž budovanie odkazov niečím, čomu sa vždy skôr „snažil vyhnúť“.
Navyše akákoľvek snaha z ovplyvňovania hodnoty PageRank alebo pozície vo výsledkoch vyhľadávania, môže byť považovaná za hrubé porušovanie pravidiel spoločnosti Google.

budovanie-odkazov

Autorita web stránok založená na spätných odkazoch by mala časom iba rásť – čo môže byť pre spoločnosť Google dostatočným signálom k tomu, že sa na vašej web stránke nachádza množstvo kvalitných spätných odkazov.

Mýtus
Mnohí si vyhlásenia spoločnosti Google nesprávne vykladajú. Myslia si pritom, že budovanie odkazov nemá význam. Tento názor má však ďaleko od pravdy, nakoľko vyhľadávacie stroje vo svojich algoritmoch spätné odkazy zohľadňujú.

Budovanie spätných URL odkazov rámci White Hat SEO je legitímnym spôsobom, ako vybudovať webové stránky so silnou autoritou.

Ide o marketingovú prax, ktorú úspešne otestoval čas. Čo by ste nemali robiť, je pridávanie tisícok zbytočných odkazov. Ak to budete robiť, určite vás budú penalizovať. Na druhej strane je všetko úsilie smerujúce k zvyšovaniu hodnoty stránky vítané.

Pravda
Odporúča sa pracovať s kvalitnými odkazmi z dôveryhodných zdrojov. Kvalita však nie je čierna alebo biela. Jej definícia sa líši v závislosti od sféry nasadenia. Všetko, čo je v tejto oblasti potrebné robiť je – porovnať! Môžete napr. dôkladne preskúmať skladbu odkazov vašej konkurencie. Iba tak získate predstavu o tom, s akými typmi odkazov pracujú vaše konkurenčné stránky. Môžete tak urobiť v SEO PowerSuite SEO SpyGlass: 

 1. V SEO SpyGlass vytvorte alebo otvorte projekt pre vaše webové stránky.
 2. Prejdite na Domain Comparison (Porovnanie domén) a zadajte URL adresu vašej najväčšej konkurenčnej stránky.
 3. V momente, keď SEO SpyGlass zhromaždí spätné odkazy na každej zo stránok, ktoré ste zadali, zobrazí sa porovnávacia tabuľka, aby ste mohli vidieť všetky silné stránky a odhaliť tie, ktoré zaostávajú.
 4. Prejdite na panel Prepojenie medzi odkazmi, aby ste videli domény, ktoré odkazujú na stránky konkurencie, ale s tou vašou nesúvisia. To je ideálne miesto na nájdenie najlepších príležitostí na prepojenie stránky. Konkrétne hľadajte stránky, ktoré odkazujú na viacero stránok konkurencie – tým pádom súvisia aj s tu vašou.

kvalta odkazov

6. CTR je mimo hry

Mýtus
Click-Through Rate (CTR – miera prekliknutia) je ukazovateľom, ktorý možno ľahko manipulovať. Preto by sa táto metrika pri hodnotení stránok vôbec nemala zohľadňovať. Podobným spôsobom sa o CTR vyjadrila aj samotná spoločnosť Google, pričom tomu mnohí uverili.

Pravda
Nikdy by sme nezahrnuli tento mýtus, ak by neexistoval. Zo všetkých strán sa však počujeme hlasy, že tomu tak je.

V prvom rade má spoločnosť Google niekoľko patentov, z ktorých vyplýva, že miera prekliknutia má na výslednom hodnotení predsa len určitý ak nie rozhodujúci podiel, napríklad:

„Všeobecným predpokladom […] je, že používatelia sú často najlepším faktorom hodnotenia, nakoľko si sami vyberajú určitý obsah, ktorý bude s veľkou pravdepodobnosťou relevantný alebo aspoň dôležitejší ako predložené alternatívy.“

Rovnaké patenty zahŕňajú metódy na odstránenie spamu a nevyžiadanej pošty. To bol dôvod, prečo spoločnosť Google prišla s tvrdením, že CTR žiadnym spôsobom rebríčky neovplyvňuje.

Avšak patenty sú len teória. Čo vidíme v skutočnosti? Bol tu zvláštny experiment, ktorý zrealizoval Rand Fishkin z Moz. Jedného dňa vyzval svoje publikum v službe Twitter aby masovo klikli na odkaz č. 1 a hneď odišli, následne klikli na iný odkaz na ktorom istý čas pobudli. Hádajte, čo sa stalo? Ten druhý odkaz sa vo výsledkoch vyhľadávania presunul na prvé miesto.

Po určitom čase sa však vrátil späť na svoje pôvodné miesto. Vidíte, zdá sa, že CTR ovplyvňuje umiestnenie v reálnom čase. Dočasné zvýšenie počtu kliknutí = dočasné zlepšenie umiestnenia.

Niekoľko ďalších experimentov ukázalo, že využitie robotov na manipuláciu s výsledkami vyhľadávania nemôže jednoducho fungovať. Google ukladá veľa informácií o každej jednej osobe, ktorá na webe vyhľadáva obsah. Preto entita bez histórie alebo s neprirodzenou históriou, nemôže organické CTR žiadnym spôsobom ovplyvniť.

ctr

Riešenie
Chcete aby mal Google vaše stránky rád? Skúste zohľadniť tieto tipy:

 1. Pomocou služby Google Search Console môžete získať údaje o vyhľadávaní a zistiť tak, ktoré stránky majú najnižšiu mieru prekliknutia. Skúste sa pozrieť na túto štúdiu, ktorá vám môže pomôcť identifikovať váš problém.
 2. Využívajte službu Google Analytics na sledovanie rôznych metrík (napríklad miera odchodov, čas strávený na stránkach atď.)
 3. Využívajte Štruktúrovaných dát k tomu, aby boli vaše stránky z pohľadu SERP atraktívne.
 4. Pokúste sa optimalizovať vaše stránky spôsobom, aby ste mali v SERP funkčný úryvok
 5. Skombinujte kľúčové slová v nadpisoch s emóciami. Zistilo sa totiž, že emócie ako hnev, odpor, znechutenie a strach sú zodpovedné za vyššiu mieru prekliku.
 6. Využívajte sociálne médiá na šírenie povedomia o vašej značke a zvýšte tak svoju dôveryhodnosť.

 

7. Výskum kľúčových slov je stratou času

Mýtus
Po vydaní aktualizácie Hummingbird v roku 2013 sa problematika výskumu kľúčových slov mierne skomplikovala. Podľa nej by sme sa mali domnievať, že samotný vyhľadávač kľúčovým slovám už neprikladá takú váhu. Tie totiž nahradili celé vety a viacslovné výrazy. Mohlo by to znamenať, že zacieľovať na konkrétne kľúčové už nemá význam.

„Hummingbird teraz prikladá vyššiu váhu každému vyhľadávanému slovu, pričom zohľadňuje význam v rámci celých viet alebo výrazov.“

Dva ďalšie SEO algoritmy Knowledge Graph a RankBrain, boli vytvorené s cieľom uľahčiť vyhľadávačom pochopiť, čo ľudia v skutočnosti hľadajú, alebo čo sa snažia nájsť. Väčší dôraz sa teraz kladie ani nie tak na jednotlivé výrazy, ale na ich význam v rámci celých viet.

Pravda
V skutočnosti spoločnosť Google nikdy otvorene nepovedala, že kľúčové slová nie sú dôležité. Ako to už po hlavných aktualizáciách býva, mnohí sa k tejto problematike začali pristupovať panicky.

Aby sme bol úprimní, algoritmy vyhľadávačov sú teraz viac sofistikovanejšie, ale tým to končí. Hummingbird a RankBrain dali procesu vyhľadávania ľudský rozmer. Teraz je všetko viac o kontexte a súvisiacich výrazoch, ktoré drasticky zmenili prístup k výskumu kľúčových slov. Neznamená to však, že kľúčové slová sú teraz menej dôležité!

V skutočnosti Hummingbird pozitívne ovplyvnil zacielenie na kľúčové slová. Nemusíte sa starať o pomer kľúčových slov, skôr by ste mali pochopiť to, ako sa k tomu stavia samotný vyhľadávač. Takže kľúčové slová ostávajú dôležité. Okrem toho sa však budete musieť zamyslieť aj nad významom konkrétnych kľúčových slov.

Bez kľúčových slov by bolo vyhľadávanie nemožné. Stačí sa pozrieť na platformy, ako Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest a iné. Všetky zacieľujú na kľúčové slová, aby vyšli v ústrety potrebám používateľov. Podľa Briana Deana: „Kľúčové slová sú ako kompas pre vaše SEO kampane, hovoria, kam idete a či ste dosiahli pokrok alebo nie.“

Riešenie
Skutočne chcete do svojho portfólia zaradiť bežné kľúčové slová? Nerobte to! Konkurencia je v tejto oblasti taká veľká, že to nestojí za vašu snahu. Návštevnosť takýchto slov bude veľmi malá, v porovnaní s návštevnosťou, ku ktorej sa môžete dopracovať vďaka dlhším frázam. Dlhšie kľúčové slová sa viac zhodujú so zámerom používateľov, čo je presne to, o čo sa snažia nové algoritmy.

Nakoľko sú algoritmy čoraz sofistikovanejšie, neoplatí sa robiť výskum kľúčových slov ručne. Dobrým pomocníkom je SEO PowerSuite Rank Tracker, ktorý obsahuje až 20 nástrojov pre výskum kľúčových slov.

Spustite Rank Tracker a vytvorte projekt pre vaše stránky

Prejdite do modulu Keyword Research a kliknite na položku Suggest keywords.

Vyberte jednu z 20 metód analýz kľúčových slov (neskôr si môžete vyskúšať ostatné metódy).

vyhladat klucove slova

Zadajte URL web stránky, ktorú chcete preskúmať na kľúčové slová. Nástroj ju automaticky prehľadá a navrhne kľúčové slová, ktoré automaticky zoskupí podľa významu (takže môžete zacieliť na celé skupiny súvisiacich výrazov na každej z vašich stránok).

Kľúčové slová a skupiny kľúčových slov, ktoré Rank Tracker našiel, dôkladne preskúmajte. Pozrite sa na ich konkurenčné výrazy, objem vyhľadávania a ich efektívnosť. Vyberte si z nich tie najlepšie a zacieľte na ne. Dosiahnete to kliknutím na tlačidlo Move to Target Keywords.

 

8. Sociálne aspekty nemajú žiadnu SEO hodnotu

Mýtus
Sociálne aspekty sú jedným z najkontroverznejších faktorov SEO. V roku 2010 Matt Cutts zo spoločnosti Google publikoval video, v ktorom uviedol, že sociálne prvky sú rozhodujúce. V roku 2014 ten istý Matt Cutts vo svojom videu povedal, že spoločnosť Google nepovažuje sociálne aspekty za rozhodujúci faktor.

Pravda
Nedajte sa oklamať. Je pravda, že sociálne aspekty nie sú zahrnuté v algoritmoch hodnotenia, ale to neznamená, že nemôžu ovplyvňovať celkové hodnotenie. Indexujú sa napríklad všetky stránky sociálnych médií, takže sa môžu zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania (SERP).

Obzvlášť zaujímavým je nasledujúci graf agentúry Branded3: zobrazuje hodnotu stránky s viac ako 1 000 tweetmi. Ako môžete vidieť, stránka s počtom tweetov 7 500 a viac sa automaticky zobrazuje na prvom mieste.

socialne aspekty

Rozmáhajúca sa aktivita na sociálnych sieťach spôsobuje, že je váš obsah viditeľný pre správnu skupinu užívateľov. Tento fakt zvyšuje metriky interakcie. Čím viac návštev dosiahnete, o to častejšie sa bude váš obsah zdieľať. To vedie k väčšej návštevnosti vašej stránky. Je to šťastný kolobeh.

Riešenie
Ak už na sociálnych médiách máte vytvorený účet odkazujúci na vaše webové stránky, nie je potrebná žiadna konkrétna optimalizácia. Niekoľko tipov:

Nesnažte sa predháňať s pridávaním odkazov a hashtagov

Buďte opatrní s tým, s kým sa spriatelíte

Zamerajte sa na autority a osoby z vašej sféry podnikania – títo ľudia vás môžu odporučiť, čo bude veľa znamenať

Pokúste sa zapojiť svoje publikum – reagujte na pripomienky, navrhujte riešenia a pod.

Okrem toho je k dispozícii nástroj, ktorý vám umožní zistiť, ako je na tom vaša webová stránka, čo sa týka sociálnej interakcie.

Spustite WebSite Auditor a vytvorte nový, alebo otvorte stávajúci projekt

Ako náhle nástroj prehľadá vaše stránky, zvoľte kartu Pages a prejdite na kartu Social Media.

Vyberte všetky vaše stránky (Ctrl A), stlačte tlačidlo Update Pages (Aktualizovať stránky) a zvoľte Popularity on Social Media, aby ste ich aktualizovali. Zobrazí sa počet zdieľaní každej z vašich stránok na Facebooku, Google + 1s, LinkedIn, Pinterest a iných.

socialne media

S rastúcou popularitou na sociálnych sieťach môžete využiť profesionálnej platformy na monitorovanie sociálnych sietí (napríklad Awario).

 

9. Blogovanie už nie je populárne

Mýtus
V roku 2014 Matt Cutts vyhlásil, že „ak využívate blogovanie na získanie spätných odkazov – mali by ste s tým ihneď prestať.“ Toto vyhlásenie spôsobilo v tom čase pomerne veľký rozruch.

Pravda
V skutočnosti neexistuje žiadny rozdiel medzi blogovým a iným typom obsahu. Ak je v oboch prípadoch mizerný, budete vás za to spoločnosť Google penalizovať. Dôsledkom toho môže byť minimálna alebo vôbec žiadna návštevnosť vašej stránky. Ak zoberieme do úvahy, že hlavné spravodajské platformy si zvyknú najímajú stovky nezávislých či externých autorov, môže to byť na zamyslenie. Samotný výrok však treba brať s rezervou, nakoľko odznel 1. apríla ako žart.

blogovanie

Riešenie
Pokiaľ sa budete riadiť nižšie uvedenými tipmi pre blogerov, môžete spokojne spávať:

Snažte sa vždy tvoriť texty s jedinečným obsahom.

Nenaháňajte sa za odkazmi, ale skúste budovať vzťahy. Píšte texty, ktoré súvisia s vašimi záujmami alebo podnikaním.

Pokúste sa udržiavať všetky odkazy v súlade s obsahom vašej stránky, aby mali väčšiu váhu.

Vytvorte pre koncových používateľov vysokokvalitný obsah – niečo, čo bude rezonovať ešte dlhú dobu.

V prípade, že si nie ste celkom istí, kde začať s blogovaním, existuje nástroj, ktorý vám s tým pomôže. Volá sa LinkAssistant a objavíte vďaka nemu potenciálne blogy, na ktorých môžete začať publikovať. Treba však postupovať podľa tohto návodu:

1. Vytvorte projekt pre svoje stránky a kliknite na Look for Perspects. Vyberte jednu z metód, ktorú chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

analyza guest posting

V druhom kroku zadajte vlastné kľúčové slová. Pri kľúčových slovách používajte všeobecné ako aj dlhé výrazy. Ak máte pocit, že by ste mohli použiť niektoré z výrazov, ktoré vám navrhne Google AdWords plánovač, kliknite na Get keyword suggestions.

2. Skontrolujte hodnotu potenciálnych odkazov. Ak chcete zistiť, do akej miery sú vaše odkazy hodnotné, prejdite na kartu Prospect quality, vyberte všetky záznamy, kliknite na položku Aktualizovať a vyberte možnosť Autority:

autorita stranky

Ako náhle budete mať zoznam webových stránok, môžete kontaktovať potenciálnych partnerov so žiadosťou publikovania.

vyhladavac kontaktov

10. Platená reklama = Dobré umiestnenie v rámci OCR

Mýtus
S využitím inzercie v systéme Google AdWords môžete zlepšiť svoje umiestnenie v organickom vyhľadávaní.

Pravda
Platené rebríčky a organické poradie fungujú na rôznych úrovniach. Výsledky organického vyhľadávania pochádzajú z databázy indexov, zatiaľ čo sponzorované odkazy závisia od vašej investície. Konverzný pomer návštevnosti v prípade sponzorovaných odkazov PPC zvykne byť oveľa vyšší v porovnaní s výsledkami organického vyhľadávania.

Znamená to, že platené reklamy pomáhajú zvyšovať mieru konverzie (s platenými reklamami je možné aktívne experimentovať a použiť výsledky na vaše stránky prirodzeného vyhľadávania), ale nemajú žiadny vzťah k hodnoteniu.

Riešenie
Úspechu možno dosiahnuť aj bez platenej reklamy. Platená reklama je však veľmi obľúbená. Po prvé, môžete vďaka nej získať vyššie povedomie o svojej značke alebo podnikaní. Po druhé, vzhľadom na vysokú mieru konverzie vám dovolí experimentovať a prijímať rýchle rozhodnutia. Tie vám v prípade potreby umožnia meniť stratégiu.

Môžete zacieliť na rôzne typy kľúčových slov a CTR pre platené reklamy vám poskytne prehľad o najlepších kľúčových slovách na globálnej a miestnej úrovni. Takže budete môcť efektívne merať dáta a optimalizovať obsah pre úspešnosť organického vyhľadávania.

 

11. Zabudnite na kľúčové slová v anchor texte

Mýtus
Po prvej aktualizácii Penguin v roku 2012 (zameranej na spamové odkazy vo viditeľných častiach hypertextových odkazov) bola väčšina stránok s optimalizovaným anchor textom penalizovaná. Keďže Penguin treba brať vážne, bolo by lepšie, keby sa kľúčové slová v takýchto odkazoch vôbec nenachádzali.

penguin

Spoločnosť Google to potvrdzuje:

„Odkazy s optimalizovaným ukotveným textom v článkoch alebo tlačových správach distribuované na iných stránkach sú príkladom neprirodzených odkazov.“

Pravda
Je potrebné si ujasniť rozdiel medzi nadmerne optimalizovaným textom kotvy a iným spôsobom ukotvenia. V prvom prípade ide samozrejme o nekalú praktiku. Neznamená to však, že by vaše ukotvené odkazy nemali obsahovať žiadne cieľové kľúčové slová.

Microsite Masters urobil zaujímavú štúdiu, ktorej cieľom boli preveriť tisícky lokalít, s dôrazom na webové stránky s nadmerne optimalizovanými kotvami. Výsledok bol celkom zaujímavý. V prípade penalizovaných web stránok sa cieľové kľúčové slovo nachádzalo v ukotvených odkazoch vo viac ako 65% prípadoch. Stránky ktoré optimalizovali z 50-tich percent a menej, penalizácia obišla.

Riešenie
Pred Penguinom bolo možné používať ukotvený text bohatý na kľúčové slová ako v prípade interných, tak aj externých odkazov. Teraz je to zakázané, takže by bolo dobré zmeniť prístup. Diverzifikujte ukotvený text a uistite sa, že obsahuje primárne a sekundárne kľúčové slová, názov vašej firmy alebo podnikania, adresu URL a všeobecné kľúčové slová.

Celkovo by ste sa mali sústrediť na tri hlavné typy prirodzených textov:

Ukotvený text optimalizovaný pre kľúčové slová – ukotvujte text s vašimi cieľovými kľúčovými slovami.

Názov vašej firmy alebo projektu – alebo ešte lepšie, názov + kľúčové slovo.

Generický text kotvy – podľa štúdie vyhľadávača Watch Engine, obsahuje viac ako 50% všetkých generických kotiev jedno až tri slová. Pri využívaní všeobecných kotiev používajte preto maximálne tri slová, napríklad „presvedčte sa tu, navštívte webové stránky, viac informácií tu a pod.“

Ak chcete diverzifikovať vaše ukotvené odkazy, skúste sa pozrieť na stránky vašej konkurencie. Na tento účel sa skvele hodí SEO anaýza od SpyGlass:

Spustite SEO SpyGlass a vytvorte projekt pre najvýznamnejšiu stránku vašej konkurencie.

Kliknite na záložku Summary, kde nájdete všetky štatistické informácie pekne pohromade. Získate predstavu o rozmanitosti vlastných odkazoch s kotvami ako aj oblak s najčastejšie používanými výrazmi. Budete prekvapený rozmanitosťou takýchto odkazov, pričom spoznáte také odkazy, ktoré by vás nikdy predtým nenapadli.

anchor text

Skontrolujte aj iné stránky konkurencie. Získate tak prehľad o trendoch v oblasti ukotvených odkazov používaných vo vašej sfére podnikania. Následne si vytvorte vlastné odkazy s ukotveným textom.

analyza anchor text

12. Samostatné stránky pre každé kľúčové slovo sú kľúčom k úspechu

Mýtus
Vďaka stránkam optimalizovaným na jedno kľúčové slovo, je možné vytvárať špecificky zacielený obsah. Možno tak maximalizovať možnosť zacielenia na daný termín alebo frázu.

Pravda
Táto stratégia dokonale fungovala v minulosti. Odvtedy sa však výrazne zmenili mechanizmy vyhľadávačov. Aktualizácia Hummingbird spoločnosti Google začala takéto stránky považovať skôr za nekvalitné. Je to kvôli ich opakujúcej sa spamovej povahe, ako aj ich negatívnemu vplyvu na použiteľnosť.

Navyše sa architektúra vašich stránok stáva pomerne objemnou. Nevýhodou je, že vyhľadávače nedokážu rozpoznať jedinečnú hodnotu vašej stránky s ohľadom na SERP.

Nedávne štúdie ukázali, že jedna stránka môže obsahovať niekoľko (desiatky a dokonca stovky!) kľúčových slov, čo znamená, že sa tak môže oveľa ľahšie objaviť vo výsledkoch vyhľadávania SERP.

Riešenie
Dobrou stratégiou je preto vytvorenie jednej stránky, optimalizovanej na niekoľko kľúčových slov. Maximalizujete tím využiteľnosť vašich webových stránok. Kľúčové slová však nevyberajte náhodne a chaoticky. Optimalizujte takým spôsobom, že ich umiestnite tam, kde to dáva naozaj zmysel.

Skvelým spôsobom, ako vytvoriť jedinečný obsah, je zamerať sa na to, čo ľudia skutočne hľadajú. Kľúčové slová môžu byť síce odlišné, ale ich význam môže byť rovnaký (napríklad „snowboardové kurzy“ a „snowboardová škola“), takže jedna stránka by mala dokázať pokryť (pomocou rôznych kľúčových slov) rozdielne dopyty vyhľadávania.

datel

Pokiaľ ide o výskum kľúčových slov, zaoberali sme sa tým v mýte 7.

 

13. SEO je mŕtve

Mýtus
Po najnovšej aktualizácii algoritmu Google a bez ohľadu na to, aké SEO aktivity ste použili, vyšlo všetko vaše úsilie nazmar.

Niečo Googlite a o-la-la! Spoločnosť Google vám poskytne výsledky zo svoje vlastnej databázy…….

Aaaach! Čo to má znamenať? Je SEO skutočne mŕtve?

Pravda
Nie, SEO nie je mŕtve. Nejedná sa ani o zombie. Všetko sa vyvíja v čase. Jedinou konštantnou vecou v prípade SEO je zmena. Stále sa vyvíjajúci organizmus.

V tejto oblasti existuje veľmi veľa inovácií – ako napr. mobilné vyhľadávanie, sémantické vyhľadávanie atď. – preto predstavujú Google Answers najmenší problém.

Faktom ostáva, že neexistuje žiadny spoľahlivý vzorec s ktorým by ste uspeli. Môže to byť preto trochu frustrujúce. SEO však v sebe zahŕňa takú obrovskú spleť zavedených ako aj nových postupov, že je hlúpe povedať, že je mŕtve. Samozrejme, v prípade že sa držíte zastaraných techník z minulosti nečakajte, že sa dostavia výsledky. V takom prípade môžete skutočne nadobudnúť pocit, že je SEO mŕtve.

seo

Riešenie
Skoncujte so všetkými mýtmi! Neprestávajte! Zbavte sa zastaraných taktik! Buďte múdrejší a výsledky sa určite dostavia!

Ak chcete, aby sme vás upozornili na nové články, prihláste sa na odber noviniek.

Zdroj: https://www.link-assistant.com

Translate »

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Pridajte sa do nášho mailing listu a získajte najnovšie správy a aktualizácie od nášho tímu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber