SEO je ako každá iná oblasť nášho života, opradené mýtmi a mylnými predstavami. Tie sa zvyčajne sa rodia z nevedomosti, strachu alebo zo snahy dosiahnutia rýchlych výsledkov. Je to podobné ako s diétou – “úplne vylúčite jedlo, a jete iba nejakú divnú zeleninu trikrát denne”. Áno, môžete schudnúť. Ale vydrží vám to? Budete s týmto procesom spokojní?

je seo podvod

Podobný scenár sa opakuje aj v oblasti SEO. Ľudia sa zvyknú spoliehať na tie najrýchlejšie metódy. Je to preto, že život je príliš krátky? Kto už len potrebuje všetky tieto dlhodobé výsledky? Čo s istotou potrebujeme je efektívny výsledok. Okrem toho, zo škody spôsobenej rýchlou SEO kampaňou, založenej na všeobecných mylných predstavách, budete potrebovať oveľa viac času na nápravu. Odporúča sa preto postupovať na základe dobre premyslených SEO postupov. Avšak, zatiaľ čo ľudia sa stále uprednostňujú rýchle výsledky bez akýchkoľvek znalostí, tieto mýty nikdy nezaniknú. Potrebujete o nich vedieť minimálne na to, aby ste ich rozpoznali a veľmi opatrne s nimi zaobchádzali. Poznanie je moc. Dôkladné vedomosti sú nezničiteľné! Zostavili sme zoznam najpopulárnejších mýtov (ktoré tvoria pekné číslo 13) a pokúsili sme sa ich odhaliť raz a navždy (alebo aspoň na nejaký čas).   RankBrain, sémantické vyhľadávanie, AMP a mobile first patria medzi top buzzové slová za posledných dvanásť mesiacov. Google algoritmy Penguin a Panda sa stali inteligentnejšími, pričom sú už teraz súčasťou základného algoritmu. Takže, aby sme vám pomohli ostať v obraze a zrevidovať vaše SEO zručnosti, čítajte ďalej.

 1. SEO je podvod

Mýtus
Sľúbili, že vás dostanú na vrchol SERP rebríčka za 50 USD mesačne, ale nikdy sa to nestalo. Takže všetko, čo sa nazýva SEO, je jedna veľká lož a každý, kto ponúka SEO služby, je zlodej.

Pravda
Dobre viete, že jedna osoba necharakterizuje celý národ. Podobne je to s podvodnou činnosť, ktorá sa nevzťahuje na celú oblasť činností. Niekto naletí na veľké sľuby a nízke ceny, ale musíte si uvedomiť, že všetko má svoju cenu (ako aj svoje cenové rozpätie!) Keď vám niekto sľúbi, že vás naučí hovoriť cudzím jazykom za jeden mesiac, je zrejmé, že toho nikdy nedosiahnete (pokiaľ nie ste génius). To isté platí aj tu. SEO potrebuje čas k tomu, aby ste ním dosiahli merateľných výsledkov. Ide o prebiehajúci proces, ktorý vyžaduje čas, veľa úsilia alebo nejakú pomoc špecialistu. Takže ak ste vyskúšali SEO a po niekoľkých týždňoch nevidíte žiadne výsledky, alebo ak ste použili služby podvodných firiem, ktoré tvrdili, že Google algoritmus je ich kamarát – potom v podstate nemáte právo tvrdiť, že ide o podvod. Jednoducho v tomto prípade nejde o žiadne SEO.

Riešenie
V tomto bode prosím akceptujte, že SEO nie je podvod. Namiesto toho sa zamerajte na vytváranie skvelého obsahu, pridávanie kvalitných odkazov, formátovanie vašej stránky atď. SEO PowerSuite je program, ktorý vám pri tom pomôže. Bola by veľká škoda, keby neúprosné SEO úsilie mnohých vyšlo nazmar a keby bolo vyhlásené za podvod. Existuje dokonca pracovný postup pre vytvorenie úspešnej SEO kampane. Vyskúšajte ho a až potom môžete hovoriť.

seo podvod

 1. SEO je nezmysel

Mýtus
Ak niečo hľadáte na Google, po kliknutí na výsledok dostanete text plný kľúčových slov, duplicitný obsah a podozrivé odkazy, ktoré vás presmerujú na zvláštne miesta. Ak je toto všetko, čo možno dosiahnuť pomocou SEO, potom môžete byť tak trochu zmetený.

Pravda
Je zábavné, ako ľudia reagujú, keď hovorím, že pracujem v SEO. Vidím v ich očiach záblesk poznania: “Ach, všade samé kľúčové slová!” Toto je zrejme to, čo robí celá SEO komunita. Je úžasné, ako je táto stigma hlboko zakorenená v mysli ľudí. Pravdou je, že v minulosti to tak skutočne fungovalo. Od tej doby však algoritmy vyhľadávacích nástrojov prešli dlhou cestou. K tomu čomu sa dostávame je fakt, že všetky tu opísané SEO techniky dávajú vyniknúť svojej silnej a zároveň temnej stránke

Pozitívna stránka

 • Relevantný obsah
 • Ľahko vyhľadateľné kľúčové slová
 • Relevantné linky a odkazy
 • Štandardy kompatibilné s HTML
 • Dobre štruktúrovaný obsah a bezchybná gramatika

Negatívna stránka

 • Duplicitný obsah
 • Priveľa kľúčových slov
 • Tisíce nevyžiadaných odkazov z linkových fariem
 • Zlé HTML
 • Automaticky generovaný obsah so zlou gramatikou a nelogickou štruktúrou

Riešenie
SEO sa klasifikuje na techniky, ktoré vyhľadávače odporúčajú na vylepšenie svojej pozície (tzv. White hat SEO) a techniky, ktoré zakazujú (Black hat SEO). Vyhľadávače sa snažia Black hat SEO zamedzovať postupnými úpravami svojho algoritmu i manuálnymi penalizáciami webov. Nasadenie stratégie White hat SEO je síce časovo náročnejšie, z dlhodobého hľadiska však prináša výsledky. Nasledujúci zoznam je o tom, čo možno dobrým SEO dosiahnuť. Ide o veci, ktoré musíte urobiť k tomu, aby ste svoje web stránky optimalizovali z rôznych uhlov a ťažili tak z mnohých výhod:

 • Vytváranie obsahu založeného na reverznom inžinierstve potrieb používateľov
 • Sprístupnenie obsahu používateľom a vyhľadávacím nástrojom
 • Logické štruktúrovanie dát
 • Zvýšenie výkonnosti webových stránok (rýchlosť, štruktúra stránok, odkazy atď.)
 • Sociálna angažovanosť
 • Zacielenie na cieľové publikum
 • Mobile friendly web

3. Google je vo vojne so SEO

Mýtus

Bez ohľadu na to, čo s vašimi webovými stránkami robíte, Google využíva nových taktík k tomu, aby vyšli všetky vaše snahy na zmar. Jedného dňa si vychutnávate vysokých pozícií a ďalší deň sa môže vaše hodnotenie nachádzať na bode mrazu. Google je preto so SEO vo vojne.

google vs seo

Pravda

Niekedy sa može zdať, že Google akoby robil všetko preto, aby zbavil SEO akéhokoľvek zmyslu. Takto to samozrejme vôbec nie je. Spoločnosť Google iba rozmýšľa spôsobom, aby boli jeho užívatelia čo najspokojnejší. Takže jediným tŕňom v oku sú manipulačné SEO praktiky, ktorých cieľom je umelo zvyšovať pozície vo výsledkoch vyhľadávania. V opačnom prípade spoločnosť Google SEO určite podporuje.

 • Spoločnosť Google uvádza, že SEO môže potenciálne zlepšiť hodnotu vašej stránky. Okrem toho, ak si objednáte služby niektorej zo SEO agentúr výrazne ušetríte svoj drahocenný čas. Spoločnosť Google dokonca radí: Ak premýšľate o tom, že si najmete SEO odborníka, čím skôr tak spravíte, tým lepšie.
 • Spoločnosť Google zverejnila svojho vlastného sprievodcu s názvom SEO Starter. Ide o to trochu zastarané techniky, ktorých cieľom je povzbudzovať ľudí, aby sa o SEO techniky minimálne zaujímali.

Riešenie

Po prvé. Raz a navždy treba rozlišovať medzi tvrdou prácou SEO odborníkov a manipulačnými SEO praktikami.

Po druhé. Ak by sme presne vedeli, ako funguje vyhľadávací nástroj algos, užívateľská skúsenosť na webe by bola vážne ohrozená, kvôli množstvo nekalých praktik Black hat SEO.

Po tretie. Na každý jed existuje protilátka. Ak vaše hodnotenie klesne vďaka novým taktikám od spoločnosti Google, nakoniec aj tak určite zistíte, čo sa stalo a ako sa s tým vyrovnať. Panika v tomto smere nie je vôbec namieste. Vďaka minimálnemu úsiliu založenom na White hat SEO, môžete získať svoje pozície späť.

 1. Jednorazové SEO postačuje

Mýtus

Spustili ste kampaň, ktorá buď nepriniesla žiadne výsledky (a nemáte záujem pokračovať ďalej, pretože je to podľa vás zbytočné), alebo priniesla dobré výsledky (a nemáte záujem pokračovať ďalej, nakoľko ste so súčasným stavom spokojný). Bez ohľadu na výsledok ste dospeli k názoru, že všetko trvá príliš dlho.

Pravda

V prípade, že vám rýchla SEO kampaň nepriniesla žiadne výsledky, nezabudnite prosím na to, čo sme si povedali vyššie: SEO vyžaduje dlhší čas k tomu, aby ste sa mohli tešiť z prvých výsledkov.

Pokiaľ ide o jednorazové SEO kampane, všetko má tendenciu k chaosu. A chaos sa dáva do poriadku iba v rámci vesmíru. Inými slovami, bez trvalého zlepšovania a zásahov, začne všetko degradovať. Takže ak nastavíte svoje webové stránky už na začiatku zle, tu je zoznam toho, čomu budete čeliť:

 • nefunkčné URL odkazy
 • zastaraný obsah
 • náskok konkurencie
 • nový algoritmus pracujúci vo váš neprospech
 • nové možnosti v rámci SERP

Riešenie

Pomocou služby Google Analytics môžete skontrolovať faktory interakcie (napríklad mieru odchodov, MP, trvanie relácie, noví návštevníci, počet navštívených stránok atď.). Ak je hodnota týchto metrík nižšia než priemer, znamená to, že používatelia nie sú s vašou webovou stránkou úplne spokojní alebo ju jednoducho nedokážu nájsť.

Na pravidelný monitoring hore uvedených údajov je vhodný program SEO PowerSuite Rank Tracker:

 1. Spustite Rank Tracker a vytvorte projekt pre svoje stránky.
 2. Kliknutím na Check Rankings aktualizujte pozície vašej lokality vo vašom cieľovom vyhľadávači. Po skontrolovaní všetkých pozícií sa zobrazí hodnota rozdiel vypočítaná tak, aby odrážala váš pokrok v hodnotení.
 3. Výsledok uvidíte aj vo forme grafu, aby ste získali vizuálnu predstavu o vašom progrese meniacom sa v závislosti na čase.

poziciek klucovych slov serp

Ak si myslíte, že spoločnosť Google automaticky zvýhodní tie stránky, ktoré považujete za dôležité – ste naozaj veľkým optimistom. Vyhľadávačom s tým treba pomôcť podsunutím niekoľkých technických záchytných bodov. Môžete napríklad aktualizovať súbor robot.txt, úplne izolovať nepodstatné stránky a zbaviť sa duplicitného obsahu. Všetky tieto možnosti sú k dispozícii v nástroji WebSite Auditor spoločnosti SEO PowerSuite.

5. Budovanie odkazov je nebezpečné

V spoločnosti Google nie sú z budovania odkazov príliš nadšení. Po slovách Johna Muellera zo spoločnosti Google, nebude svet už nikdy taký istý ako predtým. Podľa neho je totiž budovanie odkazov niečím, čomu sa vždy skôr “snažil vyhnúť”.
Navyše akákoľvek snaha z ovplyvňovania hodnoty PageRank alebo pozície vo výsledkoch vyhľadávania, môže byť považovaná za hrubé porušovanie pravidiel spoločnosti Google.

budovanie-odkazov

Autorita web stránok založená na spätných odkazoch by mala časom iba rásť – čo môže byť pre spoločnosť Google dostatočným signálom k tomu, že sa na vašej web stránke nachádza množstvo kvalitných spätných odkazov.

Mýtus

Mnohí si vyhlásenia spoločnosti Google nesprávne vykladajú. Myslia si pritom, že budovanie odkazov nemá význam. Tento názor má však ďaleko od pravdy, nakoľko vyhľadávacie stroje vo svojich algoritmoch spätné odkazy zohľadňujú.

Budovanie spätných URL odkazov rámci White Hat SEO je legitímnym spôsobom, ako vybudovať webové stránky so silnou autoritou.

Ide o marketingovú prax, ktorú úspešne otestoval čas. Čo by ste nemali robiť, je pridávanie tisícok zbytočných odkazov. Ak to budete robiť, určite vás budú penalizovať. Na druhej strane je všetko úsilie smerujúce k zvyšovaniu hodnoty stránky vítané.

Pravda

Odporúča sa pracovať s kvalitnými odkazmi z dôveryhodných zdrojov. Kvalita však nie je čierna alebo biela. Jej definícia sa líši v závislosti od sféry nasadenia. Všetko, čo je v tejto oblasti potrebné robiť je – porovnať! Môžete napr. dôkladne preskúmať skladbu odkazov vašej konkurencie. Iba tak získate predstavu o tom, s akými typmi odkazov pracujú vaše konkurenčné stránky. Môžete tak urobiť v SEO PowerSuite SEO SpyGlass: 

 1. V SEO SpyGlass vytvorte alebo otvorte projekt pre vaše webové stránky.
 2. Prejdite na Domain Comparison (Porovnanie domén) a zadajte URL adresu vašej najväčšej konkurenčnej stránky.
 3. V momente, keď SEO SpyGlass zhromaždí spätné odkazy na každej zo stránok, ktoré ste zadali, zobrazí sa porovnávacia tabuľka, aby ste mohli vidieť všetky silné stránky a odhaliť tie, ktoré zaostávajú.
 4. Prejdite na panel Prepojenie medzi odkazmi, aby ste videli domény, ktoré odkazujú na stránky konkurencie, ale s tou vašou nesúvisia. To je ideálne miesto na nájdenie najlepších príležitostí na prepojenie stránky. Konkrétne hľadajte stránky, ktoré odkazujú na viacero stránok konkurencie – tým pádom súvisia aj s tu vašou.

kvalta odkazov

6. Samostatné stránky pre každé kľúčové slovo sú kľúčom k úspechu

Mýtus

Vďaka stránkam optimalizovaným na jedno kľúčové slovo, je možné vytvárať špecificky zacielený obsah. Možno tak maximalizovať možnosť zacielenia na daný termín alebo frázu.

Pravda

Táto stratégia dokonale fungovala v minulosti. Odvtedy sa však výrazne zmenili mechanizmy vyhľadávačov. Aktualizácia Hummingbird spoločnosti Google začala takéto stránky považovať skôr za nekvalitné. Je to kvôli ich opakujúcej sa spamovej povahe, ako aj ich negatívnemu vplyvu na použiteľnosť.

Navyše sa architektúra vašich stránok stáva pomerne objemnou. Nevýhodou je, že vyhľadávače nedokážu rozpoznať jedinečnú hodnotu vašej stránky s ohľadom na SERP.

Nedávne štúdie ukázali, že jedna stránka môže obsahovať niekoľko (desiatky a dokonca stovky!) kľúčových slov, čo znamená, že sa tak môže oveľa ľahšie objaviť vo výsledkoch vyhľadávania SERP.

Riešenie

Dobrou stratégiou je preto vytvorenie jednej stránky, optimalizovanej na niekoľko kľúčových slov. Maximalizujete tím využiteľnosť vašich webových stránok. Kľúčové slová však nevyberajte náhodne a chaoticky. Optimalizujte takým spôsobom, že ich umiestnite tam, kde to dáva naozaj zmysel.

Skvelým spôsobom, ako vytvoriť jedinečný obsah, je zamerať sa na to, čo ľudia skutočne hľadajú. Kľúčové slová môžu byť síce odlišné, ale ich význam môže byť rovnaký (napríklad “snowboardové kurzy” a “snowboardová škola”), takže jedna stránka by mala dokázať pokryť (pomocou rôznych kľúčových slov) rozdielne dopyty vyhľadávania.

7. SEO je mŕtve

Mýtus

Po najnovšej aktualizácii algoritmu Google a bez ohľadu na to, aké SEO aktivity ste použili, vyšlo všetko vaše úsilie nazmar.

Niečo Googlite a o-la-la! Spoločnosť Google vám poskytne výsledky zo svojej vlastnej databázy…….

Aaaach! Čo to má znamenať? Je SEO skutočne mŕtve?

Pravda

Nie, SEO nie je mŕtve. Nejedná sa ani o zombie. Všetko sa vyvíja v čase. Jedinou konštantnou vecou v prípade SEO je zmena. Stále sa vyvíjajúci organizmus.

V tejto oblasti existuje veľmi veľa inovácií – ako napr. mobilné vyhľadávanie, sémantické vyhľadávanie atď. – preto sú Google Answers najmenším problémom.

Faktom ostáva, že neexistuje žiadny spoľahlivý vzorec s ktorým by ste uspeli. Môže to byť preto trochu frustrujúce. SEO však v sebe zahŕňa takú obrovskú spleť zavedených ako aj nových postupov, že je hlúpe povedať, že je mŕtve. Samozrejme, v prípade že sa držíte zastaraných techník z minulosti nečakajte, že sa dostavia výsledky. V takom prípade môžete skutočne nadobudnúť pocit, že je SEO mŕtve.

Riešenie

Skoncujte so všetkými mýtmi! Neprestávajte! Zbavte sa zastaraných taktik! Buďte múdrejší a výsledky sa určite dostavia!

Pracujeme na dokončení tejto kapitoly. Ak chcete, aby sme vás upozornili keď bude dokončená, prihláste sa na odber noviniek.

Zdroj: https://www.link-assistant.com

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Pridajte sa do nášho mailing listu a získajte najnovšie správy a aktualizácie od nášho tímu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber