Pojem SEO optimalizácia je už každému asi známy. Search Engine Optimization znamená v preklade optimalizáciu vyhľadávačov, čo môžeme definovať ako disciplínu, ktorej cieľom je zaistiť, aby sa váš web zobrazoval na základe kľúčových slov a slovných spojení na popredných pozíciách daných vyhľadávačov. Pred samotnou SEO optimalizáciou je potrebné uskutočniť SEO analýzu, na základe ktorej zistíte všetky nedostatky a chyby. Tieto nedostatky je však potrebné opraviť, pričom si treba uvedomiť, že ide o dlhodobý proces.

V súčasnosti používajú moderné vyhľadávače algoritmy, ktorých štruktúra je zatajovaná. Obecne je však známe, že relevancia daných stránok je určovaná pomocou dvoch typov faktorov, a to On Page a Off Page faktory.

Off Page faktory

Off Page faktory sa od prvého typu – On Page faktorov výrazne líšia, a to najmä v tom, že sú horšie ovplyvniteľné a vyhľadávače im preto priraďujú väčšiu váhu. Medzi najdôležitejšie Off Page faktory patrí počet spätných odkazov vedúcich na stránku, kvalita spätných odkazov, ale i sociálne siete, blogy či PR články. Tieto faktory zahrňujú teda odkazy z katalógov, navštevovaných a tematicky príbuzných webov, ale i e-mail marketingu či spomínaných sociálnych sietí, ktoré majú v poslednej dobe výrazný vplyv na SEO.

Linkbuilding

alebo inak povedané „budovanie spätných odkazov“ je dlhodobá činnosť, pri ktorej sa snažia klienti zaistiť si maximum zaujímavých spätných odkazov. Táto kvalita odkazov však záleží na viacerých faktoroch ako je umiestnenie či téma stránky.

PageRank alebo skrátene „PR články“, predstavujú spôsob získavania spätných odkazov, ktorý je originálny vďaka svojmu obsahu. Copywriting, ktorý je podstatný pri tvorbe jedinečných textov, dnes predstavuje niečo, bez čoho by sa žiadna stránka nemohla zobraziť na popredných miestach vo vyhľadávaní.

Facebook a Google+ sú sociálne siete, ktoré sú už známe po celom svete, a to niekoľko rokov. Dokonca i sociálne siete sú jedny z Off Page faktorov, na ktoré by sa v žiadnom prípade nemalo zabúdať. Komunikácia na sociálnych sieťach je mimoriadne úspešná a uznajte sami, že neexistuje jednoduchší spôsob, ako si získať fanúšikov, ak nie na facebooku.

Email marketing

predstavuje podobne ako aj facebook efektívny spôsob komunikácie, a to prostredníctvom propagácie výrobkov a služieb na základe vyžiadaných – reklamných emailov.

Aby spoločnosť zaujala klientov už na prvý pohľad, môže tak urobiť pomocou video reklamy, ktorá môže byť umiestnená na sociálnych sieťach či samotnej webovej stránke. Týmto spôsobom je možné získať si nových zákazníkov, a to vďaka tomuto efektívnemu riešeniu. Reklamné video býva umiestnené na Youtube, pričom sa treba zamerať na prvých 5 sekúnd, ktoré sú zadarmo a výhodou je i to, že sa tieto prvé sekundy nedajú ani preskočiť. To znamená, že prvých 5 sekúnd by malo byť mimoriadne pútavých, aby užívateľ na reklamu klikol a skutočne o ňu prejavil záujem.

SSL predstavuje protokol, ktorý slúži na zabezpečenie prenosu dát medzi klientom a serverom. Vďaka tejto technológií sú všetky dáta vymenené bezpečne a bez toho, aby došlo k zachyteniu komunikácie. Použitím certifikátu SSL si firma zabezpečí mnohonásobne vyššiu ochranu, pričom protokol HTTPS je v dnešnej dobe považovaný za štandard.

Translate »

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Pridajte sa do nášho mailing listu a získajte najnovšie správy a aktualizácie od nášho tímu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber