História SEO optimalizácie

Počas svojej krátkej histórie stihla optimalizácia webstránok pre vyhľadávače zažiť vzostupy aj pády. Vďaka svojmu neodškriepiteľnému významu sa však SEO dostáva do povedomia majiteľov webov čoraz viac, pretože každý chce svoju webovú stránku vidieť vo výsledkoch internetového vyhľadávania čo najvyššie. S popularitou optimalizácie stúpa aj jej zložitosť.

Kedy vlastne vzniklo SEO?

Keďže SEO optimalizácia (Search Engine Optimization) je v podstate prispôsobovanie webstránky kritériám vyhľadávača, je jasné, že začiatky optimalizácie webov siahajú rovnako ďaleko ako vznik prvých vyhľadávačov, teda do začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Spočiatku išlo o internetové katalógy, ktoré fungujú inak než fulltextové vyhľadávače. Už vtedy však tvorcovia stránok skúšali vylepšiť ich pozície vo výsledkoch vyhľadávania, čo oproti dnešku bolo veľmi jednoduché. Pozrime sa chronologicky na významné míľniky vo vzťahu k SEO.

Po prvých katalógových vyhľadávačoch, ako boli Yahoo, Lycos či Infoseek, vznikol fulltextový vyhľadávač WebCrawler. Už vtedy sa objavili prvé pokusy o optimalizáciu stránok, ktorá bola oproti dnešku mimoriadne jednoduchá. Vznikali aj ďalšie vyhľadávače a úspešne presadiť stránku na najlepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania znamenalo predovšetkým naplniť ju dostatočným počtom kľúčových slov.

Kvôli využívaniu rôznych podvodných techník pri snahe dostať stránky na čo najlepšie pozície prestali vyhľadávače ponúkať relevantné výsledky. Neskorší zakladatelia Googlu však predstavili BackRub. Išlo síce o rovnako indexovací vyhľadávač, aké už vtedy boli na scéne, ale jeho rozhodovanie o poradí zobrazovaných výsledkov bolo odlišné. Vychádzalo z počtu spätných odkazov, ktoré smerujú na jednotlivé webové stránky. Odborníci na SEO sa tak začali zameriavať na tzv. linkbuilding, teda vytváranie čo najväčšieho počtu spätných odkazov.

1997

O optimalizáciu webstránok začal byť čoraz väčší záujem. Vyhľadávače totiž začali poradie stránok zostavovať na základe algoritmov s rôznymi kritériami, z ktorých každé malo na vyhľadávanie odlišný vplyv. A prispôsobovanie webov týmto kritériám viedlo k zlepšeniu ich pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. Jednej zo SEO agentúr sa dokonca podarilo odhaliť všetky parametre algoritmu vyhľadávača Excite.

1998

Larry Page a Sergey Brin založili Google, ktorý veľmi rýchlo získal povesť vyhľadávača s extrémne relevantnými výsledkami. Dovtedy totiž dôležitosť stránok určovali algoritmy vyhľadávačov podľa on-page faktorov, ktoré sa dajú ľahko ovplyvniť. Keď sa algoritmy začali orientovať viac na off-page faktory, výsledky vyhľadávaní sa výrazne zmenili. Optimalizácia začala byť oveľa náročnejšia.

2000

Google prišiel s novým algoritmom pre hodnotenie významu webových stránok nazvaným PageRank. Vychádzal nielen z počtu odkazov, ktoré vedú na konkrétnu webovú stránku, ale aj z hodnotenia stránok s týmito odkazmi a z ďalších kritérií. SEO sa zameralo predovšetkým na získanie čo najvyššieho PageRanku.

2003

Zmeny algoritmu vyhľadávania neboli v prípade Google ničím zriedkavým. Update nazvaný Florida však výrazne zasiahol dovtedajšie taktiky SEO, pretože začal penalizovať stránky nezmyselne preplnené kľúčovými slovami. Z ďalších významnejších zmien algoritmu spomeňme update Panda (2011) zameraný na kvalitu obsahu stránok a Penguin (2012) namierený proti nekvalitným odkazom.

Translate »